Information

Turistinformation / Turist information

För många räcker det med den starka naturupplevelsen av en promenad vid havet, men vissa platser på ön är lite extra. Vi har Stora Rös, skärgårdens högsta punkt (60 m ö h) med sitt bronsåldersrös, varifrån du kan skåda tre olika västsvenska landskap. Vid Brännholmsviken ligger Vikingakyrkogården. Brattens gamla badortsbebyggelse är unik, och där finns också Öbergska huset från 1812. Hembygdsmuseet nära kyrkan och Tångens fiskeläge liksom Halsvik bör man inte missa. Bada kan man göra i Uttervik, Sandvik (klippor) och nära Bratten. En promenad till Saltskärs udde ger också fina naturupplevelser och utsikt med sittplats över det vida Kattegatt!


For many, the strong natural experience of a walk by the sea is enough, but some places on the island are a little extra. We have Stora Rös, the archipelago's highest point (60 m above sea level) with its Bronze Age rose, from where you can see three different western Swedish landscapes. At Brännholmsviken lies the Viking cemetery. Bratten's old seaside settlement is unique, and there is also Öbergska huset from 1812. The Homeland Museum near the church and Tången's fishing village as well as Halsvik should not be missed. You can swim in Uttervik, Sandvik (cliffs) and near Bratten. A walk to Saltskär's headland also provides great nature experiences and a view with a seat over the wide Kattegat!


Länkar / links

Göteborg & Co

Västsverige

Resa / Travel

Du kan ta dig med bil eller med spårvagn nummer 9 eller 11 till Saltholmen. Spårvagn rekommenderas. Ta sedan skärgårdsbåten till Styrsö Bratten. Tidtabeller hittar du på Västtrafiks app ”To-go”.


You can go by car or tram number 9 or 11 to Saltholmen. Tram is recommended. Take the ferry to Styrsö Bratten. Time tables are found on Västtraffik's app "To-go"


Mat och dryck / Eat and drink

På Styrsö finns etablerade kaféer/ restauranger som Öbergska caféet och Brattens värdshus på Styrsö Bratten, Båtebacken på Styrsö Tången och Styrsö Zoo och café.


On Styrsö there are established cafes/restaurants such as Öbergska café and Brattens värdshus on Styrsö Bratten, Båtebacken on Styrsö Tången and Styrsö Zoo and café.


Länkar / links

Öbergska caféet

Brattens värdshus

Båtebacken

Styrsö zoo och café

Styrsö historia / Styrsö history

Om du är intresserad av Styrsö och dess historia finns detta bra besrkivet på Styrsö Sockens Hembygdsförenings hemsida.


If you are interested in Styrsö and its history, this is well described on the website of the Styrsö Parish Homeland Association.


Länk

Styrsö Sockens Hembygdsförening